facebook
tweeter
login adm
01/09/2019 - 14:58 H Assunto: ao Salvatore: zzzzzzzzzzzz deu sono sua historinha
 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ACABOU?
 
Corneteiro: pau no cu dos direitistas            ip: XXX..130.86