facebook
tweeter
login adm
01/09/2019 - 15:01 H Assunto: ao FERRO NA ESQUERDALHA: zzz deu sono sua história
 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz acabou?
 
Corneteiro: pau no cu dos direitistas            ip: XXX..130.86